Šeštokaitis (Šostakauskas) StasysKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1910-1989


1910 11 24
Pavartėnų k., Alovės vls., Alytaus aps. gimė Šeštokaitis (Šostakauskas) Stasys.

1931 10 01 - 1933 07 01 su KAM stipendija mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos m-los Mechanikos skyriuje.

1933 08 15 įstojo į Karo mokyklą.

1935 09 15 ją baigus (XVII laida) suteiktas automobilininkų jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas Šarvuočių rinktinės Radviliškyje būrio vadu.

Nuo 1936 09 17 mokėsi Karo aviacijos m-loje.

1937 12 31 ją baigus perkeltas į Karo aviaciją, suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas 2 (naikintuvų) aviacijos grupės 3 eskadrilės karo lakūnu.

1938 02 16 pakeltas į aviacijos leitenantus.

1940 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės ryšių grandies šturmanu.

1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Krasnojarsko kr.

1943 11 10
SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams.

Nuo 1949 09 20 tremtyje.

1950
paleistas, grįžo į Lietuvą. Gyveno ir dirbo Kaune statybos inžinieriumi karinės statybos daliniuose.

1960-75 - dirbo Dirbtinio pluošto gamykloje.

1989 12 31 mirė, palaidotas Seniavos kapinėse Kaune

.
Žmona - Viktorija Sakalauskaitė (1921 - 1996, susituokė 1950), duktė-Jūratė Baltušienė (1951).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis