Šulcas FricasKaro lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
?-1919


Šulcas Fricas, Vokietijos kariuomenės vyr. leitenantas, karo lakūnas.

1919 02 04 priimtas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos dalį. Karo aviacijos m-loje dėstė kursą apie variklius.

1919 03 03 su žvalgu karininku Fugelevičiumi atliko pirmąjį Lietuvos karo aviacijoje skridimą maršrutu Kaunas-Kaišiadorys-Vilnius. Dalyvavo ir pasižymėjo nepriklausomybės kovose prie Panevėžio ir Daugpilio.

1919 05 28 paskirtas į 1 aviacijos kovos būrį Utenoje.

1919 07 21 paskirtas Karo avicijos mokyklos mokinių — lakūnų II-osios grupės instruktoriumi, kurią sudarė: Babilius, Kumpis, Lišauskas, Šenbergas, Sabas ir Vaicekauskas. Savarankiškai skraidyti parengė J. Kumpį.

1919 09 29 žuvo aviakatastrofoje išbandant lėktuvo kulkosvaidžius virš Kauno aerodromo. Palaidotas Kauno centrinėse kapinėse.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.
Jonas Pyragius (red.) „Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929“ Kaunas: Aviacijos leidinys, 1929.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis