Strazdas Stasys
1901-1933


1901 06 26 Vyžuonų mstl, Utenos aps. gimė Strazdas Stasys.

1920 baigė Utenos g-jos 4 klases.

Nuo 1920 10 25 tarnavo raštininku Lietuvos kariuomenės 9 pėst. pulke.

1922 11 09 pasiųstas į Karo mokyklą.

1923 01 09-16 būdamas 2 kuopos kariūnas dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1924 09 28
baigus Karo mokyklą (VI laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 3 pėst. pulko 1 kuopos jaun. karininku.

1924 12 16 - 1 kulkosv. Kuopos.

1925 07 03 - mokomosios kuopos.

1926 01 01 - 2 kulkosv. kuopos jaun. karininku.

1926 08 15 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į mokomąją eskadrilę.

1927 01 12 už nekultūringą elgesį Kauno karininkų ramovėje aviacijos karininkų Garbės teismo sprendimu nuo 1927 01 25 paleistas į atsargą. Gyveno ir ūkininkavo Vyžuonose.

1931 01 01
pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto.

1933 05 11
išbrauktas iš ats. karininkų sąrašų kaip miręs.

Apdovanotas:
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis