Strazdas Jonas
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1914 -1993


1914 02 19 Luišių k., Švėkšnos vls., Tauragės aps. gimė Strazdas Jonas.

1934 06 20 baigė Švėkšnos „Saulės“ g-ją.

1934-35 studijavo Prekybos in-te Klaipėdoje.

1935 09 26 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, priimtas į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos 3 eskadrilės Šiauliuose karo lakūnu.

1938 09 01 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1939 03 14 baigė aklojo pilotavimo kursą.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1944 Artėjant antrajai sovietinei okupacijai per Kuršių marias pasitraukė į Vokietiją, gyveno Slėzvige Holšteine.

1950 persikėlė į Angliją, gyveno Brukline.

1980 emigravo į JAV, gyveno Sunny Hills m., Floridoje.

1993 09 16 mirė.

Žmona - Konstancija (1912-1988), sūnūs - Algimantas (1945) ir Petras (1948).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis