Stančikas Juozas KlemensasAviacijos leitenantas.
1908-?


1908 03 15 Kudirkos Naumiestyje, Šakių aps. gimė Stančikas Juozas Klemensas.

1925 baigė Kudirkos Naumiesčio „Žiburio“ g-jos 4 klases.

1927 - dvimečius mokytojų kursus.

1929 - Kauno „Pavasario“ d-jos g-ją suaugusiems.

1929 11 04 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1930 11 30 ją baigus (V asp. laida) suteiktas aviacijos ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto.

1931-33 dirbo raštininku Kauno geležinkelio policijos v-ko tarnyboje.

1935-37 - Kauno apygardos teismo raštininku.

1930-35 studijavo ir baigė VDU Teisių f-to Teisių skyrių. Akademinio sporto klubo p-kas.

1935 09 10-18 dalyvavo Pasaulio studentų sporto olimpiadoje Budapešte.

1935 11 23 pakeltas į ats. leitenantus.

1936 05-06 atliko karo pratybas.

1937 02 paskirtas Kauno apygardos teismo kandidatu.

1939 11 01 - Kauno apygardos, 12 01 - Vilniaus apygardos teismo sekretoriaus padėjėju.

1940 02 27 pačiam prašant atleistas.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis