Sribikė JonasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1912-2004


1912 04 01 Strazdžių k., Vabalninko vls., Biržų aps. gimė Sribikė Jonas.

1927-31
mokėsi ir baigė Panevėžio g-ją.

1931 09 24 įstojo į Karo mokyklą.

1933 09 15 ją baigus (XV laida) suteiktas kavalerijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 2 ulonų pulko 1 eskadrono jaun. karininku.

1935 09 01 - 3 eskadrono būrio vadu.

1935 09 11-3 kavalerijos (nuo 1936 06 04 3 dragūnų) pulko 3 eskadrono būrio vadu.

Nuo 1936 02 08 vyr. karininkas 3 eskadrono karininkas.

1936 11 23 pakeltas į leitenantus.

1937 06-07 dalyvavo Lietuvos žirginio sporto sąjungos raitelių varžybose Kaune.

1937 12 31 baigė Karo aviacijos karininkų papildymo kursus, suteiktas II eilės karo lakūno vardas ir paskirtas į 2 eskadrilę.

1938 09 01 įstojo į VDU Teisių f-tą, po metų studijas nutraukė.

1939 12 31 pakeltas į kapitonus.

1940 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas, paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 8 eskadrilės vado padėjėju.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Dirbo Kaune svarstyklių gamykloje. Vokiečių okupacijos metais dirbo buhalteriu Kauno tabako f-ke. LLA narys. Po karo grįžo į tėviškę, dirbo techniku Pasvalio girininkijoje. Persikėlęs į Klaipėdą dirbo Lietkoopsąjungoje, vėliau iki 1972 - buhalteriu kompresorių gamykloje Panevėžyje.

Mirė 2004 10 03

Žmona - Vanda Kondrackytė, sūnus - Romualdas, duktė - Aušrelė.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis