Kostas Biknius

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1905-1944


Kpt. Kostas Biknius gimė 1905 m. gruodžio 12 d.

1928 m. rugsėjo 8 d. baigė Karo mokyklą (X laidą), gavo leitenanto laipsnį ir buvo paskirtas į 2-ąjį artilerijos pulką.

1929 m. liepos 31 d. baigė trumpalaikius artileristų kursus.

1930 m. spalio 22 d. perkeltas į Karo aviaciją.

1932 m. gegužės 14 d. baigė Aukštųjų Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laidą). Perkeltas į aviacijos karininkų korpusą.

1932 m. lapkričio 23 d. pakeltas į leitenantus. Paskirtas tarnauti karo lakūnu į 6-ąją (žvalgybos) eskadrilę.

1935 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1936 m. gegužės 24 d. karo aviacijos šventėje Kaune skraidė 4 eskadrilių rikiuotėje lėktuvu ANBO-IV kartu su žvalgu mjr. A. Mitalu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, ėjo 8-osios eskadrilės vado pavaduotojo pareigas.

Iki 1940 m. birželio 1 d. skraidė 833 val. Likviduojant Lietuvos kariuomenę,

1940 m. spalio 4 d. paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso Atskirąją aviacijos eskadrilę.

1941 m. birželio 14 d. NKVD suimtas, išvežtas į lagerį Rusijoje.

1943 m. sausio 13 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams.

1944 m. žuvo Rešotų lageryje.

APDOVANOTAS:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1939 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis