Sabas Severinas
Karo lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1899-1938


1899 01 08 Krasnapolio m., Seinų aps. gimė Sabas Severinas.

1915 pasitraukė į Rusiją.

1918 baigė Jaltos g-jos 6 klases, dirbo Jaltos m. maitinimo v-boje, produktų priėmėju Sevastopolio stotyje.

1919 – dirbo Lietuvos spaudos biure.

1919 03 10 grįžęs į Lietuvą įstojo į Karo mokyklą.

1919 03 12
įskaitytas mokiniu lakūnu.

1919 07 21
paskirtas į instruktoriaus F. Šulco grupę mokytis skraidyti.

1919 12 16 ją baigė (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) inžinerijos puskarininkiu.

1920 04 07
suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviacijos 1 oro eskadrilę. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1920 11 11 paskirtas Mokomosios eskadrilės mokiniu žvalgu, kartu fotolaboratorijos ir ginklų prižiūrėtoju.

1921 10 26 baigė aviacijos teorijos kursą, skraidė savarankiškai.

1922 08 01 perkeltas į 2 eskadrilę karo lakūnu.

1924 09 15 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 07 22 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Eksternu baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją.

1928 išvyko į JAV, gyveno Baltimorėje.

1938 mirė.

Žmona - Marytė Dusevičiūtė (1902 - 1934), sūnus - Robertas (1934).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis