100-osios karo lakūno Frico Šulco žūties metinės

Nerijus Korbutas 2019 rugsėjo 28 d., 02:04  


Ant aviacijos progreso aukuro sudėta daug aukų. Šimtai ir tūkstančiai jaunų vyrų suglaudė sparnus kovų mūšiuose, besimokydami patys ar mokydami skrydžio meno kitus, dėl netobulų skraidymo mašinų, dėl blogų oro sąlygų, dėl padarytos klaidos ar nepatyrimo...
1919 metais įkurta Lietuvos karinė aviacija netruko pradėti rašyti ir savo skaudžią istoriją. Vienas po kito Lietuvos kapinėse kilo propelerių kryžiai, o skrydžio draugai atsisveikinę su žuvusiuoju - vėl grįždavo į aerodromus ir vėl kildavo. Iki sovietinės okupacijos tokių propelerių kryžių iškilo bemaž keturios dešimtys, o pirmasis jų buvo - karo lakūnui Fricui Šulcui (Friedrich Schulz).
Žuvo šis lakūnas 1919 m. rugsėjo 28 d. rytą patekęs į suktuką, bandydamas kulkosvaidžius Kauno aerodrome. Iškilmingai palaidotas Kauno karmelitų kapinių evangelikų sklype. Naikinant kapines (1959 m.) palaikai liko neperkelti, tad jei kada vaikščiosite Ramybės parke - prisiminkite šį, kažkur ten likusį amžiams, nors ir samdytą vokiečių karo lakūną, tačiau dirbusį Lietuvai, besikovusį už Lietuvos nepriklausomybę, mokiusį skrydžio paslapčių jaunus aviacijos mokyklos mokinius lietuvius.
Šiandien minime 100-ąsias karo lakūno vyr. ltn. F.Šulco žūties metines. Prisiminkime.
Plačiau apie karo lakūno F.Šulco tarnybą Lietuvos karo aviacijoje, jo žūtį rasite nuorodoje:

FRICAS ŠULCAS
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis