Oro žvalgui, av. vyr. ltn. Juozui Pranckevičiui - 120

Nerijus Korbutas 2019 rugpjūčio 04 d., 10:17  


2019 m. rugpjūčio 6 d. minime 120 metų kuomet Pavytės kaime, netoli Garliavos gimė Juozas Pranckevičius.
Būsimasis lakūnas 1918 baigė M. Yčo gimnazijos, evakuotos į Voronežą, 6 klases. Grįžęs tėvynėn 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tais pačiais metais baigė Karo aviacijos mokyklą, kurią baigus J.Pranckevičiui suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis. Nuo 1920 m. vasaros vidurio aktyviai dalyvavo Nepriklausomybės kovose su lenkais. Atliko 13 skrydžių į frontą. 1920 m. spalio 4 d. bombarduojant Varėnos geležinkelio stotį ir lenkams sužeidus pilotą ltn. Juozą Kumpį lėktuvas nukrito prie Varėnos, J.Kumpis netrukus mirė, o J.Pranckevičius pateko į lenkų nelaisvę. Ten išbuvo per žiemą, 1921 m. pavasarį grįžo praradęs sveikatą, susirgęs džiova, tačiau ir toliau aktyviai dirbo ir kūrė Lietuvos karinę aviaciją iki pat mirties 1926 m.
Neilgas, bet tikrai prasmingas šio sparnuoto Lietuvos sūnaus gyvenimas. Neužmirškime.


ORO ŽVALGAS. AV. VYR. LTN. JUOZAS PRANCKEVIČIUS
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis