Albinas Tindžiulis - Dėdė

Nerijus Korbutas 2019 vasario 02 d., 11:41  

Prieš 70 metų, 1949 m. Vasario 2 d. kovoje už Lietuvos Laisvę žuvo Karo lakūnas, aviacijos kapitonas, Karo aviacijos viršininko adjutantas, partizanų būrio vadas Albinas Tindžiulis - Dėdė.     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis