Antano Gustaičio baudžiamosios bylos vertimas

Mindaugas 2015 kovo 06 d., 08:10  1941 m. kovo 6 d. brig. gen. Antanas Gustaitis NKVD buvo suimtas bandant prie Šeštokų pereiti sieną su Vokietija. Tardymams išvežtas į Maskvą, kur 1941 m. spalio 16 d. sušaudytas Butyrkų kalėjime. VšĮ Plieno sparnai bendradarbiaudama kartu su Antano Gustaičio dukra Rasa Gustaitis pradeda versti Lietuvos ypatingajame archyve saugomą NKVD vestą Antano Gustaičio baudžiamąją bylą. Per ateinančius mėnesius paskelbsime originalius byloje saugomus dokumentus (tardymo protokolus, pažymas, kaltinamąjį aktą, nuosprendžio įvykdymo pažymą ir pan.) ir jų vertimą į lietuvių kalbą.
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis