Lituanica 86

Nerijus Korbutas 2019 liepos 15 d., 13:16  


Dariaus ir Girėno skridimas per Atlanto vandenyną. E.Miškinis, 1983


Prieš 86-ius metus Skrydžiui į Tėvynę pakilo legendinė Lituanica.
Ši tragiška istorija, regis nepaveiki laikui - vis dar rašoma, kalbama ir diskutuojama.
Kviečiame paskaityti straipsnių apie "Lituanicos" skrydį ciklą, kurio autorius Gintautas Kačergius pirmasis, ir lig šiol vienintelis, pažiūrėjo į skrydį itin objektyviai ir preciziškai tiksliai, o vietoje gausios beletristikos perrašinėjimo atliko savarankiškus matematinius skaičiavimus ir dokumentų analizę. Įdomių atradimų!


     

Dailininko A.Slapšio atvirukų rinkinys

Nerijus Korbutas 2019 birželio 08 d., 12:35  

Kviečiame susipažinti ir įsigyti dailininko Artūro Slapšio atvirukų rinkinį "Tarpukario Lietuvos karo lakūnai".

     

† Raimundas Kavaliauskas 1931-2019

Nerijus Korbutas 2019 birželio 06 d., 20:56  

Amžinybės Skrydin išskrido Lietuvos aviacijos veteranas, lakūnas Raimundas Kavaliauskas. Užuojauta artimiesiems, bendražygiams ir visai aviacinei bendruomenei.
Atsisveikinimas prie urnos - birželio 7 d., nuo 20:00, birželio 8 d. nuo 8:30 iki 14:00 "Rimties" šarvojimo salėje Panemunėje, šalia Panemunės kapinių - Vaidoto g. 35, Kaunas. Laidotuvės - Kauno Eigulių kapinėse.

Svetainės administracija
     

Felikso Vaitkaus genealogija

Nerijus Korbutas 2019 gegužės 19 d., 16:40  Felikso Vaitkaus tėvas Antanas Vaitkus savo santechnikos prekių krautuvėlėje klausosi radijo ir laukia žinių apie per Atlantą skrendantį sūnų, 1935 m. rugsėjis, 10 West Superior street, Čikaga
(Nerijaus Korbuto rinkinys)


Feliksas Vaitkus - lietuvių kilmės lakūnas, 1935 m. rugsėjo 21-22 dienomis perdaryta "Lockheed Vega 5B" - Lituanica II perskridęs Atlantą. Šiuo skrydžiu, aukso raidėmis įrašė savo pavardę į Lietuvos, Airijos ir pasaulio aviacijos istoriją, tapo šeštuoju transatlantiniu solo pilotu, bei vieninteliu lakūnu perskridusiu Atlantą 1935 metais.
Apie F.Vaitkų prirašyta galybė straipsnių, yra išleistų knygų, dokumentinių filmų, parengta parodų, tačiau lig šiol labai mažai žinojome apie legendinio lakūno tėvus, brolius, seserį ir kitą artimųjų ratą. Šiame darbe pabandyta surinkti tikslios artimųjų gimimo datos, vietos ir kita informacija, kuri, galbūt, ateityje pasitarnaus jūsų ir mūsų darbuose rengiant publikacijas apie lakūną F.Vaitkų ar tiesiog praplės žinias. Paskaitykite:

FELIKSO VAITKAUS GENEALOGIJA

     

Vladas Drupas 1922-2019

Nerijus Korbutas 2019 balandžio 26 d., 16:53  

2019 balandžio 25 d. mirė Lietuvos aviacijos legenda, Pasaulio tautų teisuolis, Lietuvos Kariuomenės dim. vyr. ltn., Lietuvos Aeroklubo garbės narys, Plieno Sparnų kavalierius, inžinierius Vladas Drupas.
Atsisveikinti bus galima balandžio 28 d. nuo 10 iki 15 val. Kaune, Juozapavičiaus pr.1 ("Rimties" šarvojimo salėje). Po atsisveikinimo laidotuvės Petrašiūnų kapinėse.

Svetainės administracija
     

Su šv. Velykomis!

Nerijus Korbutas 2019 balandžio 21 d., 09:54  
Sveiki sulaukę šv. Velykų!     

Didžiąjam pabėgimui - 75

Nerijus Korbutas 2019 kovo 24 d., 21:06  

Prieš 75-erius metus, naktį iš 1944-ųjų kovo 24-osios į 25-ąją iš karo belaisvių stovyklos Stalag Luft III tuom. Vokietijoje (dab. netoli Žaganės, Lenkija) išsikastu tuneliu pabėgo 76 britų ir sąjungininkų lakūnai. Tai buvo didžiausias pabėgimas II pasaulinio karo istorijoje, ilgainiui pavadintas "Didžiuoju pabėgimu".
Deja, netrukus beveik visi bėgliai buvo sugauti, o 50 iš jų Hitlerio įsakymu - sušaudyti. Vienas iš tų nelaimingųjų - buvęs Lietuvos Karo aviacijos lakūnas, skrydžio trimis ANBO aplink Europą 1934 m. dalyvis, žymus tarpukario futbolininkas, vėliau Prancūzijos bei Britanijos oro pajėgose skraidęs Romualdas Marcinkus. Neužmirškime!

     

Lietuvos Karo aviacijos mokyklai - 100!

Nerijus Korbutas 2019 kovo 12 d., 17:11  

1919 m. kovo 12 d. iš Inžinerijos kuopos buvo išskirtas aviacijos būrys į atskirą kariuomenės dalį. Tą pačią dieną pirmuoju Aviacijos daliai išleistu įsakymu įkurta Karo aviacijos mokykla, kurios viršininku paskirtas kar. Konstantinas Fugalevičius. Po 9.5 mėn. mokymo 1919 m. gruodžio 16 d. Karo aviacijos mokykla išleido pirmąją laidą. Tą pačią dieną Įsakymu Lietuvos kariuomenei Nr. 206 23 mokiniams, baigusiems Karo aviacijos mokyklą (I laid.), suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, o 9 šios mokyklos mokiniai išleisti inžinerijos puskarininkiais su teise įgyti karininko laipsnį dalyje. Visi baigusieji paskirti į Inžinerijos dalį. Išleidus absolventus mokykla išformuota. Mokyklos absolventai tapo besikuriančios Lietuvos Karo aviacijos branduoliu, dalis jų liko aviacijoje iki pat 1940 metų.
Minėdami šią sukaktį parengėme virtualią fotografijų parodą "Karo aviacijos mokyklai - 100!" Kviečiame peržiūrėti!VIRTUALI FOTOGRAFIJŲ PARODA
KARO AVIACIJOS MOKYKLAI - 100     

Lietuvos Karo aviacijai - 100!

Nerijus Korbutas 2019 kovo 12 d., 08:49  
Lietuvos Karo Aviacija (Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos) švenčia įkūrimo šimtmetį.
1919 m. itin sudėtingomis aplinkybėmis ir kupina nepriteklių pradėjusi savo Skrydį - Lietuvos Karo Aviacija per pirmąjį Nepriklausomybės dvidešimtmetį tapo neatsiejama pasididžiavimo Tėvyne dalimi, nepaneigiamu modernios valstybės simboliu.
Po ilgų ir tragiškų okupacijos dešimtmečių 1992 m. atgimusios Lietuvos Karinės oro pajėgos šiandien vėl tęsia savo Skrydį. Saugo mus nuo išorės priešų, atlieka galybę įvairių funkcijų, nuolat ir betarpiškai bendradarbiauja su kitų šalių oro pajėgomis. Suvokime to prasmę, branginkime ir didžiuokimės! Gero Vėjo!


Svetainės administracija

     

LVG C.VI Lietuvoje - 100

Nerijus Korbutas 2019 vasario 27 d., 02:04  

Prieš 100 metų, 1919 m. vasario 27 d. į dirižablio angarą Kauno aerodrome atgabenti pirmieji Vokietijoje pagaminti, ir per bendrovę "Banga" už 280 tūkst. markių įsigyti dviviečiai žvalgybiniai lėktuvai LVG C.VI.
Lėktuvai tapo pagrindine jėga Nepriklausomybės kovose, o vėliau iki pat 1929 metų išliko geriausiu žvalgybiniu Lietuvos karo aviacijos lėktuvu.
1929-1940 metais LVG C.VI buvo naudojami lavinimuisi, ryšiams, oro taikinių vilkimui.
Iš viso Lietuvoje buvo įsigyta šešiolika LVG C.VI, ir dar šeši pasigaminti aviacijos dirbtuvėse. Nuo 1923.04.01 LVG C.VI buvo sutelkti 3-oje eskadrilėje.

Žemiau esančioje nuorodoje rasite daug įdomios informacijos:


ŽVALGYBINIS LĖKTUVAS LVG C.VI
     
Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis