Diskusijos

Lietuvos Aviacijos Istorija 1919 - 1940 m. :: Diskusijos :: Lietuvos Karo Aviacija 1919 - 40m. :: Kiti klausimai
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Lakūnai partizanų gretose
Moderatoriai: Arius, Nerijus Korbutas, Pijus, Mindaugas, Kiras
Autorius Pranešimas
Lakūnas
2019 Spa 15 d., 21:14
lakunas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 128
Šioje temoje diskutuojama apie aviatorius partizaninėje kovoje.
Į viršų
Lakūnas
2019 Spa 15 d., 21:17
lakunas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 128
.


Vrš. Konstantinas Liuberskis gimė 1913 m. liepos 23 d. Stungių k., Žagarės vlsč., Šiaulių aps.

1930 m. baigė Žagarės progimnaziją, o 1932 m. gegužės 1 d. priimtas į Karo aviacijos mokyklos Puskarininkių lakūnų skyrių.
Stažuotės metu skrendant lėktuvu „Albatros" C. III su žvalgu ltn. Kaupu, 2000 m aukštyje įskrido į debesis. Nesugebėjęs suvaldyti lėktuvo, pateko į suktuką. Tik žvalgui ltn. Kaupui iššokus parašiutu ir pasikeitus lėktuvo centruotei, pavyko įveikti suktuką.

1934 m. lapkričio 1 d., baigęs Karo aviacijos mokyklą, paskirtas į tarnybą 3-iojoje bombonešių eskadrilėje Zokniuose.

1935 m. rugsėjo mėn. dalyvavo Kaune vykusioje aviacijos šventėje.

1936 m. gegužės 24 d. karo aviacijos šventėje skraidė kartu su žvalgu ltn. Žižiu - lėktuvu Ansaldo A. 120 demonstravo eskadrilės rikiuotėje aerodromo ir kitų taikinių puolimą.

1937 m. birželio mėn. baigė aklojo skraidymo mokymą ir gavo pirmos eilės karo lakūno vardą.

1939 m. lapkričio 1 d. parado metu skrido į Vilnių. Perkeltas tarnauti į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

1940 m. kovo 16 d. suteiktas viršilos laipsnis, o rugpjūčio 28 d. apdovanotas garbės ženklu „Plieno Sparnai". Po dviejų mėnesių, likviduojant Lietuvos karo aviaciją, išleistas į atsargą. Karo aviacijoje skraidė 695 val. Vokiečių okupacijos metais dirbo Šiaulių finansų inspekcijoje. 1944 m. Žagarėję sprogusios bombos skeveldrų sužeistas į koją. Gydėsi rusų kariuomenės ligoninėje. Po to gyveno Vilniuje ir dirbo Šv. Jokūbo ligoninėje. Čia buvo atpažintas ir vengdamas suėmimo persikėlė į Ramoškių k., Joniškio r. Dirbo žemės ūkio darbus.

1950 m. balandžio mėn. buvo areštuotas, bet varomas į Žagarės saugumą pabėgo į Tyrelio mišką, prie Juodeikių. Ten pateko į A. Juozapavičiaus tėvūnijos „Ąžuolo" būrį. Po priesaikos pasirinko „Žvainio" slapyvardį. K. Liuberskis nuo 1952 m. iki 1955 m. redagavo ir leido Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio Juozapavičiaus tėvūnijos laikraštėlį „Partizanų šūviams aidint". Nuo 1956 m. - „Partizanų šūvių aidą".

1955 m. rugsėjo 4 d. Tyrelio miške apnuodytas rusiškais „Neptūno" nuodais, įdėtais į maistą. Jį partizanams atnešė ryšininkas. „Neptūno" nuodų paveiktiems partizanams sutriko regėjimas, prasidėjo įvairios haliucinacijos, bet K. Liuberskis po keturių parų klajonių sugebėjo ateiti į Reibinių kaimą pas ryšininkę, kuri jį išslaugė.

1957 m. vasarą, susidūrus su milicininkais, K. Liuberskis dingo. Kitais duomenimis, 1959 m. partizanavo Šakynos, Kruopių apylinkėse, žuvo susidūręs su saugumiečiais, o jo palaikai užkasti Liepkalnių kaime. Krašto apsaugos ministras 2003 m. gruodžio mėn. patvirtino viršilos laipsnį Konstantinui Liuberskiui-Žvainiui (po mirties), Šiaulių apskr., Žagarės m., Prisikėlimo apyg., Juozapavičiaus tėvūnijos „Ąžuolo" būrio partizanui.

Žuvo 1969 m. spalio 2 d. Liepkalnio kaime ( dabartinis Akmenės rajonas ) karinės - čekistinės operacijos metu.

[ Redaguota 2019 Spa 15 d., 21:19 ]
Į viršų
Lakūnas
2019 Spa 15 d., 21:22
lakunas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 1281912 07 17 Jokūbaičių k., Jurbarko vls., Raseinių aps. gimė Kasperas (Kasperavičius) Juozas. Baigė Jurbarko g-ją.

1933 09 18 priimtas į Karo mokyklos 2 aspirantų kuopą.

1934 pervestas į XVII laidos II kursą.

1935 09 15 baigus Karo mokyklą (XVII laida) suteiktas artilerijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Priešlėktuvinės apsaugos rinktinę.

1936 05 10 paskirtas 2 zenitinės baterijos vadovavimo būrio vadu.

1937 10 07 pakeltas į leitenantus.

1937 12 31 baigė Karo aviacijos mokyklą, suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas į 6 eskadrilę Pajuostėje, Panevėžio aps.

Iki 1940 06 15 Juozas Kasperas Karo aviacijoje skraidė 336 val. 20 min.

1940 10 11 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviaeskadrilės vyresn. lakūnu žvalgu.

Kilus Vokietijos – SSRS karui su RA nesitraukė, o grįžo atgal į Lietuvą, kur pateko į vokiečių nelaisvę, kalintas karo belaisvių stovykloje Kėdainiuose, vėliau – Rytprūsiuose ir Austrijoje.

1941 10 grįžęs įsidarbino Subačiaus mstl. (Panevėžio aps.) kooperatyvo pirmininku.

1944 su šeima persikėlė į tėviškę, kur su broliu Antanu suimtas. Vežant į Raseinių saugumą brolis nušautas, jis sužeistas, gydytas ir saugotas Biliūnų ligoninėje.

1945 07 09 išlaisvintas J. Čeponio vadovaujamų partizanų, pasveikęs įstojo į Pavidaujo partizanų būrį, vėliau tapo Lydžio rinktinės štabo operatyvinio skyriaus v-ku.

1946 09 12 įkūrus jungtinę Kęstučio partizanų apygardą išrinktas jos vadu (slap. Angis, Šilas, Visvydas).

1947 04 12 išdavus apygardos štabo buvimo vietą Juknos sodyboje, prie Batakių mstl., ir apsupus NKVD kariuomenei kartu su savo adjutantu A. Biliūnu (slap. Džiugas) žuvo (susisprogdino).

1949 02 16 suteiktas Laisvės kovotojo karžygio vardas (po mirties).

1997 11 22 pripažintas kariu savanoriu.

1998 05 19 Prezidento dekretu suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).

Žmona – Marijona Birutė Razminairė (1921–1997, susituokė 1939), duktė – Vida Tereikienė (1940).

[ Redaguota 2019 Spa 15 d., 21:24 ]
Į viršų
 

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System

Svetainės nuorodos

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Facebook